Xorazm viloyatida 2022- yil 1- noyabr holatiga  25 256 ta tijorat korxonasi faoliyat yuritgan.

2022- yilning yanvar-oktabr oylarida viloyatdagi yirik qurilish tashkilotlari tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hajmi 387,9 mlrd so‘mni tashkil etgan.

Shu yilning  10 oyida viloyat avtomobil ishlab chiqarish sanoatida 75 567 dona avtomobil ishlab chiqarilgan bo‘lib, shundan 5 9164 donasini yengil avtomobillar (13 520 taga yoki 29,6 %ga oshgan), 16 403 donasini maxsus yengil avtomobillar ( 3 832 taga 30,5 % ga oshgan) tashkil qilgan.

Xorazm viloyatida  2022- yilning yanvar-oktabr oylarida ishlab chiqaradigan sanoat korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi 14 147,4 mlrd so‘mni tashkil etgan.

Xorazm viloyatida  joriy yilning 10 oyida  aholi jon boshiga ko‘rsatilgan bozor xizmatlari  hajmi 4 294,7 ming so‘mga yetdi.

2022- yilning yanvar- oktabr oylarida viloyat hududlari kesimida ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi:

 2022- yilning yanvar-sentabr oylari yakunlariga ko‘ra, Xorazm viloyatida qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligining YAHM tarkibidagi ulushi 43,5 % ni, sanoat – 14,6 % ni, qurilish – 7,2 % ni va xizmatlar sohasi – 34,7 % ni tashkil etdi.

 Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2022- yilning yanvar-oktabr oylarida O‘zbekiston 27 ta xorijiy davlatlardan engil avtomobillar import qilgan.

2022- yilning  9 oyi yakunlarida Xiva tumanida viloyat  bo‘yicha eng ko‘p, ya’ni 2 605,9 tonna baliq ovlangan bo‘lib, umumiy mahsulot hajmida tumanning ulushi 18,7 %ga teng bo‘lgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2022- yilning yanvar-oktabr oylarida viloyatning chakana savdo tovar aylanmasi  hajmi 10 252,7 mlrd so‘mni tashkil etgan va 2021- yilning yanvar-oktabr oylariga nisbatan 12,3 %ga oshgan.

2022- yil 1- noyabr holatiga  viloyatda faoliyat yuritayotgan sanoat korxonalari soni 4 736 tani tashkil etgan (o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 12,3%ga oshgan).

2022- yilning  1- noyabr holatiga  sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar sohasida 62 ta oilaviy korxona faoliyat ko‘rsatgan.

Xorazm viloyatida shu yilning  10 oyi yakunlarida aloqa va axborotlashtirish xizmatlari sohasida, 2021- yilning yanvar-oktabr oylari bilan taqqoslaganda, hajmning 23,0 %ga o‘sishi qayd etilgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2022- yilning yanvar-oktabr oylarida viloyatda sanoat  ishlab chiqarishining fizik hajmining o‘sishi  o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 115,5 %ni tashkil etdi.

Joriy yilning 10 oyida viloyatda bajarilgan qurilish ishlarining hududlar kesimidagi hajmi:

Xorazm viloyatida statistika boshqarmasining  ma’lumotlariga ko‘ra, 2022- yilning yanvar- oktabr oylariga kichik korxona va mikrofirmalar tomonidan  1 937,3 mlrd so‘mlik qurilish ishlari bajarilgan (o‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 100,1 %).

Oʻzbekiston Respublikasida 2022- yilning yanvar-oktabr oylarida jami yirik korxonalar tomonidan 971 dona avtobus ishlab chiqarilgan boʻlib, mazkur ishlab chiqarish boʻyicha, 2021- yilning tegishli davriga nisbatan oʻsish surʼati 125,6 % ni tashkil etdi.

Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2022- yilning yanvar-oktabr oylarida O‘zbekistonda avtomobil benzini ishlab chiqarish hajmi 1 mln tonnadan oshdi.