pdf

Iste`mol mollari ishlab chiqarish

Hajmi: 132.37 KB
Yuklangan sana: 2024-07-15
xlsx

Iste`mol mollari ishlab chiqarish

Hajmi: 16.73 KB
Yuklangan sana: 2024-07-15
xlsx

Iqtisodiy faoliyat turi bo`yicha sanoat mahsulotlari

Hajmi: 18.73 KB
Yuklangan sana: 2024-07-15
pdf

Ishlab chiqarish sanoatining tarkibi

Hajmi: 195.73 KB
Yuklangan sana: 2024-07-15
xlsx

Ishlab chiqarish sanoatining tarkibi

Hajmi: 17.42 KB
Yuklangan sana: 2024-07-15
pdf

Iste`mol mollari ishlab chiqarish tarkibi

Hajmi: 17.34 KB
Yuklangan sana: 2024-07-15
xlsx

Iste`mol mollari ishlab chiqarish tarkibi

Hajmi: 13.66 KB
Yuklangan sana: 2024-07-15
xlsx

Iste`mol mollari ishlab chiqarishning o`sish sur`atlari

Hajmi: 16.20 KB
Yuklangan sana: 2024-07-15
pdf

Sanoat ishlab chiqarishning fizik hajm indeksi

Hajmi: 196.46 KB
Yuklangan sana: 2024-07-15
xlsx

Sanoat ishlab chiqarishning fizik hajm indeksi

Hajmi: 16.62 KB
Yuklangan sana: 2024-07-15
pdf

Sanoat ishlab chiqarish hajmida tumanlar ulushi

Hajmi: 199.74 KB
Yuklangan sana: 2024-07-15
xlsx

Sanoat ishlab chiqarish hajmida tumanlar ulushi

Hajmi: 19.31 KB
Yuklangan sana: 2024-07-15
xlsx

Sanoat mahsuloti ishlab chiqarishning o`sish sur`atlari

Hajmi: 18.60 KB
Yuklangan sana: 2024-07-15
pdf

Viloyat sanoatining asosiy ko`rsatkichlari

Hajmi: 163.64 KB
Yuklangan sana: 2024-07-15
xlsx

Viloyat sanoatining asosiy ko`rsatkichlari

Hajmi: 13.39 KB
Yuklangan sana: 2024-07-15
pdf

Tumanlar bo`yicha sanoat mahsuloti hajmi

Hajmi: 202.16 KB
Yuklangan sana: 2024-07-15
xlsx

Tumanlar bo`yicha sanoat mahsuloti hajmi

Hajmi: 18.61 KB
Yuklangan sana: 2024-07-15
xlsx

Ishlab chiqarish sanoati tarkibida tumanlarning ulushi

Hajmi: 17.27 KB
Yuklangan sana: 2024-07-15
xlsx

Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan sanoat mahsuloti

Hajmi: 20.05 KB
Yuklangan sana: 2024-07-15
xlsx

Aholi jon boshiga sanoat mahsulotining o`sish sur`atlari

Hajmi: 19.62 KB
Yuklangan sana: 2024-07-15
xlsx

Aholi jon boshiga iste`mol mollarining o`sish sur`atlari

Hajmi: 18.86 KB
Yuklangan sana: 2024-07-15
xlsx

Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan iste`mol mollari

Hajmi: 17.09 KB
Yuklangan sana: 2024-07-15
pdf

Viloyatda iste`mol mollari ishlab chiqarish

Hajmi: 40.37 KB
Yuklangan sana: 2024-07-15
xlsx

Viloyatda iste`mol mollari ishlab chiqarish

Hajmi: 17.29 KB
Yuklangan sana: 2024-07-15