pdf

Balans 3-chorak 2023

Hajmi: 257.75 KB
Yuklangan sana: 2023-10-24
xls

Balans 3-chorak 2023

Hajmi: 190.46 KB
Yuklangan sana: 2023-10-24
pdf

Daromad va o‘rtacha ish haqi 3-chorak 2023

Hajmi: 163.19 KB
Yuklangan sana: 2023-10-24
xlsx

Daromad va o‘rtacha ish haqi 3-chorak 2023

Hajmi: 54.07 KB
Yuklangan sana: 2023-10-24
pdf

Xarajatlar 3-chorak 2023

Hajmi: 159.62 KB
Yuklangan sana: 2023-10-24
xlsx

Xarajatlar 3-chorak 2023

Hajmi: 52.53 KB
Yuklangan sana: 2023-10-24