pdf

Balans 4-chorak 2023

Hajmi: 424.97 KB
Yuklangan sana: 2024-01-23
xls

Balans 4-chorak 2023

Hajmi: 237.57 KB
Yuklangan sana: 2024-01-23
pdf

Daromad va o‘rtacha ish haqi 4-chorak 2023

Hajmi: 163.39 KB
Yuklangan sana: 2024-01-23
xlsx

Daromad va o‘rtacha ish haqi 4-chorak 2023

Hajmi: 64.90 KB
Yuklangan sana: 2024-01-23
pdf

Xarajatlar 4-chorak 2023

Hajmi: 165.37 KB
Yuklangan sana: 2024-01-23
xlsx

Xarajatlar 4-chorak 2023

Hajmi: 67.47 KB
Yuklangan sana: 2024-01-23