pdf

Balans 1-chorak 2024

Hajmi: 5.25 MB
Yuklangan sana: 2024-04-23
xls

Balans 1-chorak 2024

Hajmi: 278.53 KB
Yuklangan sana: 2024-04-23
pdf

Daromad va o‘rtacha ish haqi 1-chorak 2024

Hajmi: 815.92 KB
Yuklangan sana: 2024-04-23
xlsx

Daromad va o‘rtacha ish haqi 1-chorak 2024

Hajmi: 48.90 KB
Yuklangan sana: 2024-04-23
pdf

Xarajatlar 1-chorak 2024

Hajmi: 1.62 MB
Yuklangan sana: 2024-04-23
xlsx

Xarajatlar 1-chorak 2024

Hajmi: 52.97 KB
Yuklangan sana: 2024-04-23