2023- yilning  yanvar-iyul oylarida viloyatimizda uyushmagan savdo tovar aylanmasi hajmi 1197,7 mlrd so‘mni tashkil etib, o‘tgan yilning mos davriga nisbatan o‘sish sur’ati 104,5 %ni tashkil qilgan.

Xorazm viloyatida 2022- yilda kichik korxona va mikrofirmalarning asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi 1918,9 mlrd so‘mni tashkil qilgan.

2023- yilning  yanvar-iyul oylarida  Xiva shahri xorijdan 9,8 mln AQSH dollarlik mahsulot (xizmatlar)ni import qilgan.

2022- yilda Xorazm viloyatidagi kichik korxona va mikrofirmalarda faoliyat yuritgan xodimlarning iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha  soni:

2023- yilning  yanvar-iyul oylarida  viloyatimiz sanoat korxonalari tomonidan 2,1 trln so‘mlik to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarilgan.

2023- yilning yanvar-iyul oylari yakunlariga ko‘ra, Xorazm viloyati sanoatida 58,1 mlrd so‘mlik   rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarilgan bo‘lib, ishlab chiqaradigan sanoat tarkibidagi ulushi 0,5 % ni tashkil qilgan.

Joriy yilning 7 oyida viloyatimizning elektr, gaz, bug‘ bilan ta’minlash va havoni konditsiyalash korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi 345,0 mlrd  so‘mni tashkil etgan.

Xorazm viloyati bo‘yicha 2023- yilning  yanvar-iyul oylarida   hajmi 114,4 mlrd so‘mlik ixtisoslashtirilgan qurilish ishlari amalga oshirilgan.

Xorazm viloyatida 2022- yilning yakunlariga ko‘ra, ayollar rahbarligidagi kichik korxona va mikrofirmalar tomonidan ishlab chiqarilgan sanoat mahsuloti  hajmi 67,1 mlrd so‘mni  tashkil etgan.

2023- yilning  1- avgust holatiga Xorazm viloyatida yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasidagi jami korxona va tashkilotlarning 14,5 %i yoki 226 tasi yashash bo‘yicha xizmatlar ko‘rsatish yo‘nalishida faoliyat yuritgan.

2023- yilning  1- avgust holatiga viloyatimizda 4 923 ta xususiy korxona faoliyat yuritgan.

Xorazm viloyatining barcha hududlarida oziq va nooziq-ovqat mahsulotlarining narx kuzatuvlari davom etmoqda.

Oʻzbekiston Respublikasida 2023-yilning yanvar-iyul oylarida jami yirik korxonalar tomonidan 505,2 ming tonna propan va butan ishlab chiqarilgan boʻlib, mazkur ishlab chiqarish 2022-yilning tegishli davriga nisbatan 1,8 % ga oshgan. 2023-yilning iyul oyida yirik korxonalar tomonidan 69,8 ming tonna propan va butan ishlab chiqarilgan.

2023-yilning yanvar-iyun oylari dastlabki ma’lumotlariga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasi aholisining umumiy daromadlari hajmida kichik tadbirkorlikdan olingan daromadlarning ulushi 55,3 %ni tashkil etdi. Ma’lumot uchun: mazkur ko‘rsatkich  2022-yilda 55,9 %ni va 2021-yilda 58,9 %ni tashkil etgan.

2023- yilning yanvar-iyun oylari yakunlariga ko‘ra, Xorazm viloyati bo‘yicha xizmatlar sohasida yaratilgan yalpi qo‘shilgan qiymat hajmi 5 876,0 mlrd so‘mni tashkil etdi va o‘tgan yilning mos davri bilan taqqoslaganda 3,6 % ga o‘sdi.

2023- yilning 7 oyida Yangiariq tumanida  366,0 mlrd so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan.

2023- yilning 7 oyida  Hazorasp tumanida  ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi 507,7 mlrd so‘mni tashkil qilgan.

2023- yilning yanvar-iyul  oylarida Shovot tumanida 354,6 mlrd so‘mlik bozor xizmatlari ko‘rsatilgan bo‘lib, o‘tgan yilning shu davriga nisbatan  o‘sish sur’ati 107,0  %ni tashkil qilgan.