22/09/2023

2023- yilning  1- sentabr holatiga Qo‘shko‘pir tumanida 440 ta oilaviy korxona faoliyat yuritgan.

Ushbu korxonalarning iqtisodiy faoliyat turiga ko‘ra tarkibi:

savdo – 174 ta

sanoat – 133 ta

yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar – 41 ta

qishloq,  o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi – 41 ta

qurilishda – 6 ta

sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar – 5 ta

tashish va saqlash xizmatlari – 3 ta

axborot va aloqa – 2 ta

boshqalar – 35 ta.

 

Axborot xizmati