pdf

Yalpi hududiy mahsulot hajmi

Hajmi: 71.80 KB
Yuklangan sana: 2024-01-23
xlsx

Yalpi hududiy mahsulot hajmi

Hajmi: 15.01 KB
Yuklangan sana: 2024-01-23
xlsx

Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida YAHM tarkibi

Hajmi: 14.22 KB
Yuklangan sana: 2024-01-24
pdf

Yalpi hududiy mahsulotning o`sish sur`atlari

Hajmi: 71.02 KB
Yuklangan sana: 2024-01-23
xlsx

Yalpi hududiy mahsulotning o`sish sur`atlari

Hajmi: 15.57 KB
Yuklangan sana: 2024-01-23
pdf

Aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot hajmi

Hajmi: 55.16 KB
Yuklangan sana: 2024-01-23
xlsx

Aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot hajmi

Hajmi: 12.18 KB
Yuklangan sana: 2024-01-23
xlsx

Aholi jon boshiga YAHM hajmi va uning o'sish surati

Hajmi: 12.11 KB
Yuklangan sana: 2024-01-23