2023 yil
Xorazm viloyati statistika boshqarmasi tomonidan 2023- yilning I choragida Davlat statistika ishlar dasturi doirasida amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risida Boshqarma boshlig’i A.Utamuratovning AXBOROTI
Xorazm viloyati statistika boshqarmasi tomonidan 2023- yilning IV choragida Davlat statistika ishlar dasturi doirasida amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risida Boshqarma boshlig’i X.Egamovning AXBOROTI
2022 yil
Xorazm viloyati statistika boshqarmasi tomonidan 2022- yilning III choragida Davlat statistika ishlar dasturi doirasida amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risida Boshqarma boshlig’i A.Utamuratovning AXBOROTI
Xorazm viloyati statistika boshqarmasi tomonidan 2022- yilning II choragida Davlat statistika ishlar dasturi doirasida amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risida Boshqarma boshlig’i A.Utamuratovning AXBOROTI
Xorazm viloyati statistika boshqarmasi tomonidan 2022- yilning I choragida Davlat statistika ishlar dasturi doirasida amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risida Boshqarma boshlig’i X.Egamovning AXBOROTI