Makroiqtisodiy indikatorlar va milliy hisoblar
Sanoat statistikasi
Yanvar
Sanoat ishlab chiqarish
7612(кб)(Pdf)
Yanvar-Fevral
Sanoat ishlab chiqarish
7612(кб)(Pdf)
Investitsiyalar va qurilish statistikasi
Yanvar-Fevral
Qurilish ishlari
2244 (кб)(Pdf)
Yanvar
Qurilish ishlari
2100 (кб)(Pdf)
Ishbilarmonlik muhiti kuzatuvlari, tadbirkorlikni rivojlantirish statistikasi
Xizmatlar sohasi statistikasi
Yanvar
Xizmatlar sohasi
2658 (кб)(Pdf)
Yanvar-Fevral
Xizmatlar sohasi
2658 (кб)(Pdf)
Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo statistikasi
Yanvar-Fevral
Tashqi savdo
3163 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2448 (кб)(Pdf)
Yanvar
Tashqi savdo
3163 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2444 (кб)(Pdf)
Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat ko'rsatish
Ijtimoiy soha va barqaror rivojlanish statistikasi
Demografiya, mehnat va gender statistikasi
Qishloq xo`jaligi statistikasi
*) Ushbu bo`limda statistik ko`rsatkichlar dastlabki ma`lumotlar hisoblanadi.