So'nggi yangiliklar

 Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2022- yilning yanvar-may oylarida  O‘zbekiston eksportida yuqori ulushga ega bo‘lgan hamkor davlatlar:

Joriy yilning  yanvar-may oylarida  viloyatning xorijiy davlatlarga tovar va xizmatlar eksport hajmi 102,2 mln AQSH dollarini tashkil qilgan va 2021- yilning mos davriga nisbatan 19,5 %ga koʻpaygan.

Viloyatda 2022- yilning yanvar-may oylarida kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan 1037,2  mlrd so‘mlik sanoat mahsuloti ishlab chiqarilib, uning umumiy ishlab chiqarish hajmidagi ulushi 15,5 %ni tashkil etgan.

Joriy yilning  yanvar-may oylarida viloyat sanoatida ishlab chiqarilgan iste’mol mahsulotlari hajmi 4 204,7 mlrd so‘mni tashkil qilgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2022- yilning yanvar-may oylarida viloyatda faoliyat ko‘rsatayotgan  sanoat korxonalari tomonidan  1 517,8 mlrd so‘mlik oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo‘lib, o‘tgan yilga nisbatan fizik hajm indeksi  1,8 %ga  ko‘paygan.

Shu yilning 5 oyi yakunlari bo‘yicha viloyatda bajarilgan bino va inshootlar qurilish ishlar hajmi 1 028,4 mlrd so‘mni, umumiy qurilish ishlaridagi ulushi esa 70,4 %ni tashkil qilgan.

2022- yilning yanvar-may oylarida viloyatda 1 102,4 mlrd so‘mlik yangi qurilish ishlari bajarilgan bo‘lib, jami qurilish ishlarining 75,5 %ni tashkil qilgan.

Bugungi kunda Birlashgan Millatlar Tashkiloti  dunyo mamlakatlarini har 10 yilda kamida bir marotaba o‘z aholisini ro‘yxatga olishga da’vat etadi.

Nafaqat mamlakatimizda, balki butun dunyoda  global muammo sifatida qaraladigan, taraqqiyotning barcha ko‘rinishlariga monelik qiladigan, insoniyatni tanazzulga yuz tutishiga sababchi bo‘ladigan salbiy omillardan biri, shubhasiz, korrupsiyadir.

Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2021-2022- o‘quv yili boshiga o‘quvchilarni o‘qitiladigan tillar bo‘yicha taqsimlanishi:

 Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2022- yil 1- yanvar holatiga O‘zbekiston Respublikasida yashovchi doimiy aholi soni 35 271,3 ming kishini tashkil etgan.

Viloyatda 2022- yilning yanvar-may oylarida aloqa va axborotlashtirish sohasidagi bozor xizmatlari hajmi 203,7 mlrd so‘mni, jami ko‘rsatilgan xizmatlar hajmidagi ulushi 5,3 % ni  tashkil etgan.

Joriy yilning yanvar-may oylarida viloyatimizning   chakana savdo tovar aylanmasi tarkibida ovqatlanish tashkilotlarining savdo aylanmasi ulushi 1,6 %ni tashkil etib,  hajmi 72,0 mlrd so‘mga yetgan  va 2021- yilning yanvar-may oylariga nisbatan 8,0 %ga oshgan.

2022- yilning  1- iyun holatiga  viloyatda faoliyat ko‘rsatayotgan korxona va tashkilotlar soni 26 260 tani tashkil qilgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2022- yilning yanvar-may oylarida viloyatda faoliyat ko‘rsatayotgan yirik sanoat korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi:

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra,  shu yilning 5 oyida viloyatda  6 709,9 mlrd so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilib, 2021- yilning yanvar-may oylariga nisbatan  fizik hajm indeksi 116,3 %ni tashkil etgan.

2022- yilning yanvar-may oylarida ishlab chiqaradigan sanoat korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi 6 483,5 mlrd so‘mni yoki jami sanoat mahsulotlarining 96,6 % ini tashkil etgan.

Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 1991- yilda mamlakatimiz aholisining 40,3 foizi shahar joylarda istiqomat qilgan.