2024- yilning 1- may holatiga Urganch shahrida transport va saqlash bo‘yicha xizmatlar sohasida 1 437 ta korxona va tashkilot faoliyat ko‘rsatgan.

Statistika agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, umumta’lim muassasalarida 2023/2024- o‘quv yili boshida barcha mulkchilik shaklidagi umumta’lim muassasalari 11-sinflarida jami 414,6 ming nafar o‘quvchi qayd etilgan.

Oʻzbekiston Respublikasida 2024-yil yanvar-aprel oylarida 63,9 mingta nikoh holatlari qayd etilgan.

2024- yilning  1- may holatiga Qo‘shko‘pir tumanida 2 882 ta korxona va tashkilot ro‘yxatdan o‘tgan bo‘lib, shundan  2 133 tasi faoliyat ko‘rsatgan.

2024- yilning  1- may holatiga Xonqa tumanida faoliyat yuritayotgan  tadbirkorlik subyektlari soni 1 771 tani tashkil etib, tashkiliy-huquqiy shakliga ko‘ra tarkibida:

2024- yilning yanvar-aprel oylarida Xiva tumanida  kichik korxona va mikrofirmalar tomonidan 114,2 mlrd so‘mlik qurilish ishlari bajarilgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich umumiy hajmning 68,6 %ini tashkil qilgan.

2024- yilning yanvar-aprel oylarida viloyatimiz ishlab chiqaradigan sanoatida 1 202,0 mlrd so‘mlik oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarilgan.

2024- yilning yanvar-aprel oylarida Urganch shahrida 423,8 mlrd so‘mlik qurilish ishlari bajarilgan bo‘lib, umumiy hajmning iqtisodiy faoliyat turiga ko‘ra tarkibida:

2024- yilning yanvar-aprel oylari yakunlariga ko‘ra, viloyatimizda avtotransport vositalari, treyler va yarim tirkamalar ishlab chiqarish sanoatining ishlab chiqaradigan sanoat tarkibidagi ulushi 39,2 % ni tashkil etdi.

Viloyatimizning ulgurji savdo tovar aylanmasi hajmi  2024- yilning yanvar-aprel oylarida 1 857,0 mlrd so‘mni tashkil etdi.

2024- yil yanvar-aprel oyida viloyatimizdan xorijga qiymati 53,4 mln AQSH dollariga teng bo‘lgan  56,7 ming tonna meva va sabzavotlar eksporti amalga oshirilgan bo‘lib, ushbu ko‘rsatgich 2023- yilning mos davriga nisbatan 2,7 martaga yoki 35,6 ming tonnaga ko‘paygan.

2024- yilning yanvar-aprel oyida viloyatimizning import hajmi 132,9 mln AQSH dollarini tashkil etib, 2023- yilning mos davriga nisbatan o‘sish sur’ati 74,3 % darajada qayd etilgan.

2024-yilning yanvar-aprel oylarida viloyatimizning xorijiy davlatlarga tovar (xizmatlar) eksporti hajmi 116,6 mln AQSH dollarini tashkil etib, quyidagi yirik hamkor davlatlarning umumiy ulushi 90,6 %ni tashkil qilgan:

2024- yilning 1- may holatiga viloyatimizda faoliyat yuritayotgan sanoat korxonalarining 97,5 %i yoki 3 754 tasini  ishlab chiqarish sanoati korxonalari tashkil qilgan.

Joriy yilning 1- may holatiga viloyatimizda  9 107 ta savdo korxonasi faoliyat yuritgan.

Joriy yilning yanvar-aprel oylarida viloyatimizda 109,8 mlrd so‘mlik ko‘chmas mulk bilan bog‘liq xizmatlar ko‘rsatilgan bo‘lib, o‘sish sur’ati 2023 yilning mos davriga nisbatan 112,6 %ni tashkil qilgan.

2024- yilning 1- may holatiga viloyatda sanoat sohasida 3 849 ta korxona faoliyat yuritgan bo‘lib, ularning soni hududlar kesimida quyidagicha taqsimlangan:

2024- yilning yanvar-aprel oylarida viloyatimizda 2 106 ta yangi kichik biznes subyektlari tashkil etilgan bo‘lib, iqtisodiy faoliyat turiga ko‘ra tarkibi quyidagicha bo‘lgan: