2022- yilning yanvar-dekabr oylarida viloyatning import hajmi 2021- yilga nisbatan yoki 254,3 mln dollar (188,9%)ga ko‘paygan va 540,3 mln dollarni tashkil qilgan.

2022- yilning yanvar– dekabr oylarida viloyatda    asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmida moliyalashtirish manbasi bo‘yicha markazlashgan investitsiyalar 1 372,0 mlrd so‘mni, markazlashmagan investitsiyalar 7 434,6 mlrd so‘mni tashkil etdi.

2022- yilning yanvar-dekabr oylarida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarning texnologik tarkibi:

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2022- yilning yanvar-dekabr oylarida  viloyat sanoat ishlab chiqarish hajmi (18 325,8 mlrd so‘m)ning hududlar kesimida taqsimlanishi:

2022- yilning yanvar-dekabr oylarida viloyatimizda davlat mulkchiligidagi tashkilotlar tomonidan 267,4 mlrd so‘mlik, nodavlat mulkchiligidagi tashkilotlar tomonidan esa 4624,3 mlrd so‘mlik qurilish ishlari bajarildi.

2022 -yil yakunlariga ko‘ra, Xorazm viloyatida yalpi hududiy mahsulot (YAHM) hajmi 31 963,1 mlrd  so‘mni tashkil etdi va o‘tgan yilga nisbatan 5,7 % ga o‘sdi.

Xorazm viloyati statistika boshqarmasi rahbariyati va mutaxassis-xodimlari bugungi kunning eng muhim va dolzarb mavzulari haqida ma’lumot berib boruvchi "Siyosiy-ma’rifat soati"ida ishtirok etishdi.

2023- yilning 1- yanvar holatiga, tashish va saqlash xizmatlari sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan korxona va tashkilotlar soni 20 666 ta, jami korxona va tashkilotlar ulushining 3,5 foizini (592 371 ta) tashkil etdi. Ularning so‘nggi besh yildagi o‘sish dinamikasi quyidagi ko‘rinishda aks topdi:

Statistika agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, O‘zbekiston 2022- yilda xorijdan qiymati 69,8 mln. AQSH dollariga teng bo‘lgan 2 180 dona elektromobil import qilgan.

Statistika agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, 2022- yil davomida O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha havo transporti orqali jo‘natilgan yuklar hajmi 10,1 ming tonnani tashkil etgan.

Statistika agentligi  ma’lumotlariga ko‘ra, O‘zbekistonda so‘nggi 10 yilda bajarilgan qurilish ishlari hajmi:

2022- yilning yanvar-dekabr oylarida viloyatda hajmi 3900,8 mlrd so‘mlik yangi bino va inshootlarni qurish ishlari bajarilgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, Qo‘shko‘pir tumanida 2022- yilning 12 oyida avtomobil transportida tashilgan yuk hajmi 1 798,7 ming tonnani tashkil qilgan bo‘lib, 2021- yilning mos davriga nisbatan 6,0 %ga oshgan.

2022- yil yanvar-dekabr oylarida viloyatda bajarilgan jami qurilish ishlari hajmi (4891,7 mlrd so‘m)ning hududlar kesimida taqsimlanishi:

2022- yilning yanvar-dekabr oylarida ishlab chiqaradigan sanoat korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi 17 608,9 mlrd so‘mni yoki jami sanoat mahsulotlarining 96,1 %ini tashkil etdi.

Dastlabki  ma’lumotlarga ko‘ra,   2022- yilning yanvar-dekabr oylarida viloyatda faoliyat ko‘rsatayotgan kichik biznes subyektlari tomonidan  hajmi 2 956,0 mlrd. so‘mlik sanoat mahsuloti ishlab chiqarilib, uning umumiy ishlab chiqarish hajmidagi ulushi 16,1 %ni tashkil etdi.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2022- yilning yanvar– dekabr oylarida viloyatda  jami asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarning  50,6 %i  quyidagi  hududlar hissasiga to‘g‘ri kelgan:

2022- yilning yanvar-dekabr oylarida viloyat tashqi savdo aylanmasida MDH davlatlarining ulushi 34,3 %ni, umumiy savdo aylanmasi hajmi 269,6 mln AQSH dollarini, 2021- yilning mos davriga nisbatan o‘sish sur’ati 127,3 %ni  tashkil etdi.