30/11/2022

Bog‘ot tumanida joriy yilning 9 oyida asosiy kapitalga hajmi 309,4 mlrd so‘mga teng bo‘lgan investitsiya o‘zlashtirilgan.

2021- yilning  yanvar-sentabr oylariga nisbatan ko‘rsatkichning o‘sish sur’ati 87,5 %ni tashkil qilgan (12,5 % kamaygan).

Jami investitsiyalarning 99,5 % markazlashmagan moliyalashtirish manbalari hissasiga to‘g‘ri kelgan.

Shundan:

korxona o‘z mablag‘i - 112,6 mlrd so‘m,

aholi mablag‘i- 98,9 mlrd so‘m,

bank krediti va boshqa qarz mablag‘lari- 44,5 mlrd so‘m,

to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiya va kafolatlanmagan kreditlar -  36,5 mlrd so‘m.

 

 

Axborot xizmati