05/10/2022

Yangibozor tumanida 2022- yilning yanvar-avgust oylarida  164,2 mlrd so‘mlik qurilish ishlari bajarilgan.

Tumandagi qurilish ishlari hajmining iqtisodiy faoliyat turiga ko‘ra tarkibi:

bino va inshootlar qurilishi – 112,3 mlrd so‘m,

fuqarolik obyektlari qurilishi – 48,3 mlrd so‘m,

ixtisoslashtirilgan qurilish ishlari – 3,6 mlrd so‘m.

Bajarilgan  jami qurilish ishlarining eng katta hajmi norasmiy sektor hissasiga to‘g‘ri kelib, 67,9 mlrd so‘mni yoki 41,3 %ni tashkil qilgan.

                  

Axborot xizmati