26/09/2022

2022- yilning yanvar-avgust oylarida viloyat jami eksport hajmining 89,1 % asosiy hamkor davlatlar hissasiga to‘g‘ri kelgan.

Eksportning tarkibida ushbu davlatlarning ulushi:

Rossiya Federatsiyasi – 35,0 %,

 Qozog‘iston - 17,5 %,

 Qirg‘iziston - 14,1 %,

 Turkiya - 12,5 %,

 Xitoy Xalq Respublikasi - 4,9%,

 Pokiston - 3,4 %,

Turkmaniston - 1,7 %.

 

Ma’lumot uchun: hisobot davrida viloyatimiz eksporti hajmi (171,4 mln AQSH dollari)ning 71,5 %i MDH davlatlari, 28,5 %i   boshqa xorijiy davlatlar hissasiga to‘g‘ri kelgan.

 

 

Axborot xizmati