07/09/2022

2022-  yilning yanvar-iyul oylarida  viloyatning yirik qurilish tashkilotlari  tomonidan  273,6 mlrd so‘mlik yangi qurilish ishlari  bajarilgan. Bu ko‘rsatkich  jami yangi qurilish ishlarining 11,2 %ni tashkil etgan. Ma’lumot uchun: 2021- yilning mos davrida yirik qurilish tashkilotlari bo‘yicha yangi qurilish hisobidan 216,4 mlrd so‘mlik ishlar bajarilgan ( jamiga nisbatan ulushi 13,5 %).

 Axborot xizmati