07/09/2022

Xorazm viloyatida  suv bilan ta’minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig‘ish va utilizatsiya qilish korxonalari tomonidan 2022- yilning 7 oy yakuniga ko‘ra  ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi 64,8 mlrd so‘mni (jami ishlab chiqarilgan  sanoat mahsulotlari hajmining 0,7 % ini) tashkil etgan.O‘tgan yilning mos davriga nisbatan oqova suvlarni yo‘qotish, transportirovka qilish va ishlov berish bo‘yicha xizmatlar 28,7 %ga, tabiiy suv; suvga ishlov berish va suv bilan ta’minlash bo‘yicha xizmatlar 1,7 %ga oshganligi kuzatilgan.

 Axborot xizmati