07/09/2022

Xorazm viloyatida 2021- yilda kichik korxona va mikrofirmalar tomonidan asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi 2 560,8 mlrd so‘mni  tashkil etdi.Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar miqdori va ulushining eng ko‘pi  sanoat tarmoqlarida - 1249,6 mlrd so‘m (48,8%), qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida - 546,7 mlrd so‘m (21,3 %), qurilishda - 306,8 mlrd so‘m (12,0%), savdo sohasida - 230,8 mlrd so‘m  (9,0%), tashish va saqlashda- 116,0 mlrd. so‘m (4,5%), yashash va ovqatlanishda - 30,4 mlrd so‘m (1,2%), sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatishda - 25,1 mlrd so‘m (1,0%), axborot va aloqada - 1,4 mlrd so‘m (0,05 %)ni tashkil etdi.

 

  Axborot xizmati