06/09/2022

2022- yilning  1- avgust holatiga kichik korxona va mikrofirmalarning iqtisodiy faoliyat turi bo‘yicha tarkibi tahlil qilinganda, eng ko‘p – 8 272 ta korxona savdo sohasida faoliyat ko‘rsatgani kuzatilgan. Bu faoliyat ko‘rsatayotgan jami kichik korxona va mikrofirmalar (23 933 ta)ning 34,6 %ni tashkil etgan. 2021- yilning mos davriga nisbatan sohada faoliyat ko‘rsatayotgan kichik korxona va mikrofirmalar soni 1 436 taga oshgan.

  Axborot xizmati