05/09/2022

 Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2022- yilning yanvar-iyul oylarida O‘zbekiston Respublikasining tashqi savdo aylanmasi tarkibida yuqori ulushga ega bo‘lgan asosiy turlar:

 EKSPORT – 11,3 mlrd AQSH dollari

 Sanoat mahsulotlari – 2,7 mlrd

 Xizmatlar – 2 mlrd

 Oziq-ovqat mahsulotlari va tirik

hayvonlar – 781 mln

 Kimyoviy mahsulotlar – 723 mln

 Mineral yoqilg‘ilar va moylash mahsulotlari – 676 mln

 Turli tayyor mahsulotlar – 582 mln

 Mashina va asbob-uskunalar – 480 mln

 Nooziq-ovqat mahsulotlari – 239 mln

 IMPORT – 16,8 mlrd AQSH dollari

 Mashina va transport asbob-uskunalari – 5,6 mlrd

 Sanoat mahsulotlari – 3,2 mlrd

Kimyoviy mahsulotlar – 2,3 mlrd

Oziq-ovqat mahsulotlari – 1,8 mlrd

Xizmatlar – 1,4 mlrd

Mineral yoqilgilar va moylash mahsulotlari –824 mln

Turli tayyor mahsulotlar – 753 mln

Nooziq-ovqat mahsulotlari – 707 mln.

  Matbuot xizmati