05/08/2022

      2022- yil yanvar-iyun oylarida  viloyatda 1 571,5 mlrd so‘mlik  yangi bino va inshootlar  qurilishi amalga oshirilib, bu jami qurilish ishlarining 77,8 %ga teng bo‘lgan.

     Hisobot davrida kichik korxona va mikrofirmalar tomonidan yangi qurilish hisobidan 774,5 mlrd so‘mlik ishlar bajarildi. Bu ko‘rsatkich  yangi qurilish ishlarining 49,3 %ni tashkil etgan.

 Axborot xizmati