05/04/2022

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra,  2022- yilning yanvar-fevral oylarida  viloyatda 307,4  mlrd so‘mlik transport xizmatlari ko‘rsatilgan va bozor xizmatlari tarkibidagi ulushi 21,6 % ni tashkil qilgan.

 2021- yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 108,3 % darajada qayd etilgan.

 Hisobot davrida transport xizmatlari tarkibida avtotransport xizmatlarining hajmi 293,3 mlrd so‘mga, 2021- yilning mos davriga nisbatan o‘sish 6,7 % ga teng bo‘lgan.

 

  Axborot xizmati