28/03/2022

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2022- yil yanvar-fevral oylarida, ko‘rsatilgan bozor xizmatlari umumiy hajmida savdo xizmatlarining ulushi 26,3 % ni tashkil etgan va 374,0 mlrd so‘mga to‘g‘ri kelgan.

Taqqoslash uchun: 2021- yil yanvar-fevral oylarida  mazkur xizmat turining umumiy hajmi 310,8 mlrd so‘mga yoki umumiy hajmning 26,2 % ga to‘g‘ri kelgan.

 

                                                                          Axborot xizmati