25/03/2022

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra,  2022- yil yanvar-fevral oylarida  viloyatda ta’lim sohasida ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi 50,6 mlrd  so‘mga yetib, bozor xizmatlari umumiy hajmidagi ulushi 3,6 % ni tashkil etgan.

 2021- yilning mos davriga nisbatan xizmatlar hajmining o‘sish sur’ati 93,3 % (6,7 % ga pasaygan) darajada qayd etilgan.

 

                                                                           Axborot xizmati