24/03/2022

2022- yilning yanvar oyida Tuproqqal’a tumanining tashqi savdo aylanmasi hajmi 1,5 mln AQSH dollarini tashkil etgan.

Shundan: eksport – 0,4 mln dollarga, import – 1,1 mln dollarga teng bo‘lgan.

Hisobot davrida tuman eksportida sanoat tovarlarining ulushi ustunlik qilgan va 82,0 % ni yoki 3,3 mln dollarni tashkil qilgan.

Import tarkibida yuqori ulushga ega tovarlar:

  • kimyoviy moddalar – 36,9 % (0,4 mln dollar),
  • sanoat tovarlari – 31,3 % (0,3 mln dollar).

 

                                                                     Axborot xizmati