11/03/2022

2022- yilning yanvar oyida Yangiariq tumanida umumiy hajmi 30,1 mlrd.so‘mga teng bo‘lgan bozor xizmatlari ko‘rsatilgan.

 Viloyat bo‘yicha xizmatlar sohasida tumanning ulushi 4,3 % ni tashkil qilgan.

 Eng yuqori hajmga ega bo‘lgan xizmat turlari:

  • savdo – 9,6 mlrd.so‘m (jamiga nisbatan ulushi 31,8 %),
  • transport xizmatlari – 7,7 mlrd.so‘m (25,5 %),
  • moliyaviy xizmatlar – 4,2 mlrd.so‘m (14,0 %).

 

                                                                                                Axborot xizmati