10/03/2022

2022- yilning yanvar oyida chakana savdo tovar aylanmasi tarkibida ovqatlanish tashkilotlari savdo aylanmasining ulushi 1,4 % ni tashkil etgan va 11,0 mlrd. so‘mga yetgan.

 Hisobot davrida jami savdo aylanmasining 100,0 % ulushi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari hissasiga to‘g‘ri kelgan.

 2021- yil yanvar oyiga nisbatan  o‘sish 4,6 % ni tashkil qilgan

.

Axborot xizmati