04/03/2022

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2022- yilning yanvar oyida  viloyat sanoat korxonalari tomonidan 301,2 mlrd.so‘mlik to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarilgan va fizik hajm indeksi 34,5 % ni tashkil etgan.

 Ishlab chiqaradigan sanoatda to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishning ulushi 28,3 %  ga teng bo‘lgan.

2020-2022- yillar (yanvar oyi holati) da fizik hajm indeksining o‘zgarish dinamikasi:

  • 2020- yilda – 96,9 %,
  • 2021- yilda – 123,1 %,
  • 2022- yilda – 134,5 %.

 

 

Axborot xizmati