28/10/2021

2021- yil yanvar-sentabr oylarida kichik biznes  subyektlari tomonidan mahsulot (ishlar va xizmatlar) eksporti hajmi 88,1 million AQSh dollarini yoki umumiy eksport hajmining  53,2% ini tashkil etdi.

2019-2021- yillar (yanvar-sentabr oylari) da kichik tadbirkorlik subyektlarining jami eksportdagi ulushi :

  • 2019- yil – 91,5 %,
  • 2020- yil – 73,7 %,
  • 2021- yil – 53,2 %.

 

                                                        Axborot xizmati