28/10/2021

2021- yilning yanvar-sentabr oyilarida chakana savdo tarkibida uyushmagan savdo tovar aylanmasi    hajmi  1 239,7 mlrd. so‘mni tashkil etib, 2020- yil yanvar-sentabr oylariga nisbatan 44,8 % ga o‘sgan.  

 Bozor kuzatuvlari kuzatuvlari ma’lumotlariga asosan savdo faoliyati bilan shug‘ullanuvchi jismoniy shaxslarning uy xo‘jaliklarida yetishtirgan mahsulotlarini sotish hajmi:

  • dehqon bozorlarida - 641,3 mlrd. so‘mni (o‘zgarish sur’ati 119,1 %),
  • chorva bozorlarida - 598,4 mlrd. so‘mni (o‘zgarish sur’ati 188,4 %) tashkil etgan.

 

Axborot xizmati