28/05/2024

2024- yilning yanvar-aprel oyida Hazorasp tumanida 363,4 mlrd so‘mlik bozor xizmatlari ko‘rsatilgan bo‘lib, iqtisodiy faoliyat turiga ko‘ra quyidagi xizmat turlari yuqori hajmga ega bo‘lgan:

 

moliyaviy xizmatlar – 123,7 mlrd so‘m

transport xizmatlari – 89,0 mlrd so‘m

savdo xizmatlari – 80,2 mlrd so‘m

aloqa va axborotlashtirish xizmatlari – 23,1 mlrd so‘m

ko‘chmas mulk bilan bog‘liq xizmatlar – 9,8 mlrd so‘m.

 

 

Axborot xizmati