Xorazm viloyati statistika boshqarmasining  ma’lumotlariga ko‘ra, joriy yilning  yanvar-iyul oylarida viloyat dunyoning 83 ta mamlakati bilan savdo aloqalarini amalga oshirgan.    

2023- yilda o‘tkazilishi belgilangan aholini ro‘yxatga olishga tayyorgarlik ko‘rishda  targ‘ibot ishlarini samarali tashkil etish muhim ahamiyatga ega.

Xorazm viloyati statistika boshqarmasining  ma’lumotlariga ko‘ra, joriy yilning  yanvar-iyul oylarida viloyatda 6 330,4 mlrd.so‘mlik  sanoat mahsuloti ishlab chiqarilgan bo‘lib, fizik hajm indeksi 109,8 % ni tashkil qilgan.

Xorazm viloyati statistika boshqarmasining  ma’lumotlariga ko‘ra, 2021- yilning 1- avgust holatiga viloyatda ro‘yxatdan o‘tgan oilaviy korxonalar soni  4 305 tani tashkil etib, bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 807 taga yoki 23,1 foizga oshganligini ko‘rish mumkin. Shundan, 4 014 ta korxona faoliyat ko‘rsatgan.

Xorazm viloyati statistika boshqarmasining  ma’lumotlariga ko‘ra, joriy yilning  yanvar-iyul oylarida  xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi  sanoat korxonalari tomonidan  809,1 mlrd. so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarildi va ushbu korxonalarning umumiy ishlab chiqarishda tutgan ulushi 12,8 % ni tashkil etdi.

Xorazm viloyati statistika boshqarmasi ma’lumotlariga ko‘ra, viloyatda 2021- yilning 1- avgust holatiga 4 033 ta sanoat korxonalari faoliyat ko‘rsatmoqda, shundan  819 tasi  (faoliyat yuritayotgan korxonalar umumiy sonining 20,3 %) 

Xorazm viloyati statistika boshqarmasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2021- yilning yanvar-iyul oylarida viloyatning eksportyorlari soni 147 tani tashkil etib, ular tomonidan 123,6 mln. AQSh dollari qiymatidagi  tovar va xizmatlar eksport qilingan.

Xorazm viloyati statistika boshqarmasi ma’lumotlariga ko‘ra, joriy yilning  yanvar-iyul oylarida viloyat sanoat korxonalari tomonidan umumiy hajmi 6 330,4 mlrd.so‘mlik mahsulot ishlab chiqarilgan va 2020- yilning shu davriga nisbatan ishlab chiqarishning fizik hajm indeksi 109,8 % ni tashkil qilgan.

Xorazm viloyati statistika boshqarmasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2021- yilning yanvar-iyul oylarida viloyatda ta’lim sohasida ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi 226,7 mlrd. so‘mga yetib, bozor xizmatlari umumiy hajmidagi ulushi 4,9 % ni tashkil etdi. 2020- yilning mos davriga nisbatan o‘sish sur’ati 159,5 % ni  tashkil etdi.

Xorazm viloyati statistika boshqarmasining  ma’lumotlariga ko‘ra, joriy yilning yanvar-iyul oylarida jami qurilish ishlari hajmi tarkibida yirik qurilish tashkilotlari tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hajmi 232,6 mlrd. so‘mni, 2020- yilning yanvar-iyul oylariga nisbatan o‘sish sur’ati 145,2 % ni tashkil etdi.     

Xorazm viloyati statistika boshqarmasining  ma’lumotlariga ko‘ra, 2021- yilning yanvar-iyul oylarida iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari tarkibida eng katta ulushni savdo xizmatlari egallab,umumiy xizmatlar hajmida ularning ulushi 25,6 % ni,

Qonunga ko‘ra, rasmiy statistika davlat statistika organlari va rasmiy statistikaning boshqa tayyorlovchilari tomonidan tayyorlanadigan hamda tarqatiladigan statistika ma’lumotlaridan iborat.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021- yil 10- maydagi PF-6222-son “O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 3-dekabrdagi

Xorazm viloyati statistika boshqarmasining dastlabki ma’lumotlariga ko‘ra, joriy yilning  yanvar-iyul oylarida viloyatda  umumiy hajmi 4 582,3 mlrd.ga teng bo‘lgan  bozor xizmatlari ko‘rsatilgan. Bu ko‘rsatkich 2020- yilning shu davriga nisbatan 22,0 % oshgan.

Xorazm viloyati statistika boshqarmasining dastlabki ma’lumotlariga ko‘ra, 2021- yilning  yanvar-iyul oylarida viloyatda ko‘rsatilgan bozor xizmatlarining umumiy hajmi 4 582,3 mlrd.so‘mga teng bo‘lgan va o‘tgan yilning mos davriga nisbatan o‘sish sur’ati 122,0 % ni tashkil qilgan.

Xorazm viloyati statistika boshqarmasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2021- yilning 1- avgust holatiga viloyatda sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar sohasida 534 ta korxona va tashkilot faoliyat ko‘rsatgan bo‘lib, ularning jami korxona va tashkilotlar soni (23 867 ta) dagi ulushi 2,2 % ni tashkil qilgan.

Xorazm viloyati statistika boshqarmasining dastlabki ma’lumotlariga ko‘ra, 2021- yilning  yanvar-iyul oylarida xizmatlar tarkibida iqtisodiy faoliyat turi bo‘yicha quyidagi xizmatlarning ulushi yuqori bo‘lgan:

Xorazm viloyati statistika boshqarmasi ma’lumotlariga ko‘ra, joriy yilning 1- avgust holatiga viloyatda faoliyat ko‘rsatayotgan korxona va tashkilotlar soni 23 867 tani tashkil qilib, o‘tgan yilning shu davriga nisbatan ular sonining o‘sish sur’ati 117,3 % ni tashkil qilgan.