10/03/2023

Qo‘shko‘pir tumanida 2023- yilning yanvar oyida 39,4 mlrd so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo‘lib, shuning 75,6 %i yoki 29,8 mlrd so‘mi yirik sanoat korxonalari hissasiga to‘g‘ri kelgan.

Tuman sanoatida eng yuqori ulushga ega bo‘lgan  to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishning hajmi  hisobot davrida 30,3 mlrd so‘m (77,0%)ni tashkil qilgan.

 

Axborot xizmati