06/09/2022

2022- yilning yanvar-iyul oylarida viloyat sanoatida 3 634,1 mlrd so‘mlik nooziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarilgan. Bu ko‘rsatkich iste’mol mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining 59,8 %ini tashkil qilgan. Shahar va tumanlar kesimida nooziq-ovqat mahsulotlar ishlab chiqarilishining viloyat bo‘yicha jami hajmidagi eng yuqori ulushi Tuproqqal’a tumaniga to‘g‘ri kelib 81,6 %ni, shuningdek, Urganch shahrida 5,9 %ni, Yangibozor tumanida 1,9 %ni tashkil etgan.

  Axborot xizmati