30/08/2022

      Xorazm viloyati bo‘yicha ayollar rahbarligidagi kichik korxona va mikrofirmalar  soni  2021- yilda 1 992  tani tashkil etgan (2020- yilning mos davriga nisbatan 182 taga kamaygan)  va jami faoliyat ko‘rsatayotgan kichik korxona va mikrofirmalar  hajmidagi ulushi 11,9 %ga teng bo‘lgan.

     Ayollar rahbarligidagi kichik korxona va mikrofirmalar soni eng ko‘p bo‘lgan hududlar uchligidan Urganch  shahri (480 ta), Yangibozor (209 ta),  Urganch tumanlari (186 ta) joy olgan.

 

 Axborot xizmati