06/04/2022

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra,  2022-  yilning  2 oyida  viloyatda ko‘rsatilgan bozor xizmatlarining 2021- yilning yanvar-fevral oylariga nisbatan  o‘sish sur’ati 112,8 % ni tashkil qilgan.

2022-  yil yanvar-fevral oylarida iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha ishlab chiqarilgan xizmatlarning o‘sish sur’ati ko‘rsatkichlari:

 moliyaviy xizmatlar – 131,7 %,

 aloqa va axborotlashtirish – 120,5 %,

 me’morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik  sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar -116,3 %,

sog‘liqni saqlash xizmatlari – 112,7 %,

 kompyuterlarni ta’mirlash xizmatlari – 111,4 %,

savdo xizmatlari – 109,1 %,

shaxsiy xizmatlar – 108,5 %,

transport xizmatlari – 108,3 %,

ko‘chmas mulk bilan bog‘liq xizmatlar – 106,7 %,

yashash va ovqatlanish xizmatlari – 101,4 %,

 ta’lim xizmatlari – 93,3 %,

ijara xizmatlari – 73,6 %.

 

Axborot xizmati