25/03/2022

Joriy yilning yanvar-fevral oylarida Xorazm viloyatida jami 476,1 mlrd so‘mlik qurilish ishlari bajarilib, o‘sish sur’ati 2021- yilning yanvar-fevral oylariga nisbatan  100,3 % ni tashkil etdi.

 Bajarilgan qurilish ishlarining 93,3 % nodavlat qurilish tashkilotlari hissasiga, 6,7 % davlat mulkchiligidagi korxonalar hissasiga to‘g‘ri kelgan.

 

                                                                      Axborot xizmati