24/03/2022

2022- yilning   1- mart holatiga Xiva shahrida 2 078 ta korxona va tashkilot faoliyat yuritgan.

Eng ko‘p korxona faoliyat yuritayotgan iqtisodiy sohalar:

  • savdo – 655 ta,
  • sanoat – 348 ta,
  • yashash va ovqatlanish xizmatlari – 264 ta.

Xiva shahrida hisobot davrida faoliyat yuritayotgan kichik biznes subyektlari soni  1 928 tani tashkil qilgan.

 

                             Axborot xizmati