24/03/2022

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra,  2022- yilning yanvar-fevral oylarida viloyatda umumiy hajmi 1 422,2 mlrd so‘mlik bozor xizmatlari ko‘rsatilgan.

2021- yilning shu oylari bilan taqqoslanganda, xizmatlar hajmi 12,8 % ga oshgan.

 Aholi jon boshiga ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi   745,1 ming so‘mga teng bo‘lgan.

Viloyatda faoliyat ko‘rsatayotgan jami korxonalar tarkibida xizmatlar sohasidagi korxona va tashkilotlarning ulushi 63,8 % ni tashkil qilgan.

 

                                                                                   Axborot xizmati