10/03/2022

Joriy yilning yanvar oyida viloyatda bajarilgan qurilish ishlarining 74,4 % yoki 196,9 mlrd. so‘mi yangi ishlab chiqarish quvvatlari, turar-joy va boshqa ijtimoiy obyektlarni yaratishga qaratilgan.

Yangi qurilish ishlari hajmining tarkibi (ulush, % da): ⬇

yirik qurilish tashkilotlari – 1,5 %,

kichik biznes subyektlari – 65,1 %,

norasmiy sektor – 33,4 %.

 

 

                                                                                   Axborot xizmati