09/03/2022

Davlat statistika qo‘mitasining 2021- yil yanvar-dekabr holatiga uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvlari dastlabki ma’lumotlariga kora, Xorazm viloyatida 16 yoshgacha bolalar mavjud bo‘lgan uy xo‘jaliklar 77,6 % ni tashkil etdi, shundan 22,7 % bir bolali, 30,9 % ikki bolali, 18,2 % uch bolali hamda     5,8 % uy xo‘jaliklarda to‘rt va undan ko‘p bolalilarni tashkil etgan. 22,4 % uy xo‘jaliklarda esa 16 yoshgacha bolalar mavjud emas.

Matbuot xizmati