09/03/2022

2022- yilning  yanvar oyi holatiga viloyatda aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishning  o‘rtacha hajmi 584,7 ming so‘mni tashkil qilgan.

Hududlar bo‘yicha  yirik  sanoat korxonalari  joylashgan    Tuproqqal’a  tumani   (10 073,8 ming so‘m) va  Urganch shahrida (1 123,2 ming so‘m) viloyat darajasidan yuqori ko‘rsatkich  qayd etilgan.

Ma’lumot uchun: 2022- yilning yanvar oyida viloyatning sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmida Tuproqqal’a tumanining ulushi 50,1 % ni, Urganch shahrining ulushi  14,7 % ni tashkil etgan.

 

 

Axborot xizmati