04/03/2022

2022- yilning yanvar oyida ko‘rsatilgan aloqa va axborotlashtirish xizmatlarining umumiy hajmi 40,0 mlrd.so‘mga teng bo‘lgan.

2021- yilning shu davriga nisbatan hajmning o‘sishi 7,2 mlrd.so‘mni yoki 20,3 % ni tashkil qilgan.

 Jami xizmatlar hajmida aloqa va axborotlashtirishning ulushi 5,7 % darajada qayd etilgan.

                                                                                 

                                                                           Axborot xizmati