03/03/2022

2022- yilning yanvar oyida chakana savdo tovar aylanmasida eng yuqori hajm kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga to‘g‘ri kelgan va 586,9 mlrd. so‘mni tashkil etgan.

Mazkur ko‘rsatkich  2021- yil yanvar oyiga nisbatan 7,3 % ga o‘sgan va jami chakana savdo  tovar aylanamasidagi ulushi 72,4 % ni tashkil qilgan.

Hududlar kesimida Tuproqqal’a (99,9 %), Yangiariq  (99,2 %), Bog‘ot (98,9 %) va Gurlan (98,7 %) tumanlarida  kichik biznes subyektlarining chakana savdodagi ulushi yuqori bo‘lgan.

 

Axborot xizmati