01/03/2022

Tuproqqal’a  tumanida  2021- yilning yanvar-dekabr oylarida 538,9 mlrd.so‘mlik qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarilgan.

 Ishlab chiqarilgan mahsulot hajmining tarkibida:

  • chorvachilik mahsulotlari hajmi – 240,4 mlad.so‘mni,
  • dehqonchilik mahsulotlari – 266,8 mlrd.so‘mni tashkil qilgan.

Tumanda yetishtirilgan dehqonchilik mahsulotlarining 62,0 % fermer xo‘jaliklari, ishlab chiqarilgan chorvachilik mahsulotlarining 96,1 % esa dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari hissasiga to‘g‘ri kelgan.

                                                                              

                                                                                   Axborot xizmati