28/02/2022

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2022- yilning yanvar oyida ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmining 2021- yilning yanvariga nisbatan eng yuqori o‘sish sur’ati moliyaviy xizmatlar sohasida qayd etilgan va 128,2 % ga teng bo‘lgan.

Hisobot davrida 156,7 mlrd.so‘mlik moliyaviy xizmatlar ko‘rsatilgan va ularning umumiy xizmatlar hajmidagi ulushi 22,4 % ni tashkil etgan.

 

Axborot xizmati