25/02/2022

2021– yilning yanvar-dekabr oylarida Xiva shahrida  532,0 mlrd. so‘m asosiy kapitalga investitsiyalar markazlashmagan manbalar hisobidan o‘zlashtirilgan.

 Bu ko‘rsatkich jami investitsiyalarning 89,7 % iga tengdir.

 2021- yilda hududda  asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalarning umumiy hajmi 593,1 mlrd.so‘mni tashkil qilib, 2020- yilning yanvar-dekabrida nisbatan 2,3 marta oshgani qayd etilgan.

 

 

                                                                                            Axborot xizmati