30/11/2021

Joriy yilning yanvar-oktyabr oylarida viloyatda umumiy hajmi 344,0 mlrd.so‘mlik aloqa va axborotlashtirish xizmatlari ko‘rsatilgan.

2020- yilning shu davriga nisbatan hajmning o‘sishi 61,9 mlrd.so‘mni  yoki 20,0 % ni tashkil qilgan.

Ko‘rsatilgan bozor xizmatlari jami hajmida aloqa va axborotlashtirish xizmatlarining ulushi 5,0 % ga teng bo‘lgan.

 

                                                           Axborot xizmati