30/11/2021

2021- yilning 10 oyida kichik korxona va mikrofirmalar tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hajmi 1 682,3 mlrd.so‘m miqdorida qayd etilgan.

O‘tgan yilning mos davri bilan solishtirilganda o‘sish sur’ati 120,3 % ni tashkil qilgan.

 Hisobot davrida kichik korxona va mikrofirmalar hissasiga jami qurilish ishlari hajmining 49,5 % to‘g‘ri kelgan va  2020- yilning yanvar-oktabr oylari ko‘rsatkichiga nisbatan 4,6 % punktga kamaygan.

                                               Axborot xizmati