30/11/2021

2021- yilning yanvar-oktabr oylarida  viloyat sanoat korxonalari tomonidan  5 485,9 mlrd. so‘mlik xalq iste’mol tovarlari ishlab chiqarilib, 2020 - yilning  yanvar- oktabr oylariga nisbatan o‘sish sur’ati 109,0 % ni tashkil etdi.

  Jami sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishdagi ulushi   59,3  % ni tashkil qildi.

            Iste’mol tovarlari ishlab chiqarish hajmining tarkibi:

  • oziq-ovqat mahsulotlari -1 268,7 mlrd. so‘m,
  • alkogol ichimliklar - 5,0 so‘m,
  • nooziq-ovqat mahsulotlari - 4 212,2 mlrd. so‘m.

                                        

               Axborot xizmati