30/11/2021

2021- yilning 1- noyabr holatiga tashkiliy-huquqiy shakli bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tgan oilaviy korxonalar soni 4 603 tani tashkil etib, bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 878 taga yoki 23,6 foizga oshganligini ko‘rish mumkin.

 Shundan 93,1 % yoki 4 285 tasi faoliyat ko‘rsatayotgan oilaviy korxonalar hisoblanadi. 2021- yilning 10 oyida  viloyatda 949 ta oilaviy korxona yangi tashkil etilib, ularning soni o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 249 taga yoki 79,2 foizga kamayganligini ko‘rish mumkin.

 

                                                           Axborot xizmati